Hjartholm 1394

 

Rute Makar

 

For deg som likar å gå i fjellet
og har iPad eller iPhone

Gå rute eller Tegn rute på kart med finger eller Apple Pencil,

få ferdige kart med utskrift.

 

iCloud Støtte, se ruten til jaktkamerater eller sauesankere.

 

Copyright © 2017 Roger Hjartholm. All rights reserved.