Hjartholm.com

Project on Time

 

For Iphone

 

Project on time, er en programvare for å føre timer, utgifter og dokumenter.

 

Rapportere en timeliste, faktura, dokumentasjon, anbud, og status, for prosjekter.

Enkel å bruke

 

 

For deg som er håndverker eller fører timer.

 

Vi vet alle at å føre timer kan være utfordrende, har man et godt verktøy er oppgaven mye enklere.

 

Project on Time er laget for hurtig å føre timer, jobber du mer enn en dag på en oppgave, er programmet enda mer effektivt.

 

Project on Time kan produsere en faktura når du er ferdig, eller delvis ferdig, med jobben.

Denne kan du skrive ut eller sende på e-post til regnskap eller kunde.

Du får også et fakturaregister som holder rede på innbetalingene.

 

Project on Time har et stort utvalg av rapporter som alle er i PDF format, og kan sendes på e-post.

Har du en AirPrint kompatibel skriver, kan du skrive ut rett fra iPhone eller iPad.

 

Project on Time trenger ikke nettverk eller registrering. og er derfor meget hurtig i bruk.

 

Backup gjøres til iCloud når enheten ikke er i bruk, tilkoplet strøm og Wi-Fi.

Husk bare at iCloud sikkerhetskopi må være aktivert

 

Copyright © 2017 Roger Hjartholm. All rights reserved.